สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/12/2012
ปรับปรุง 25/07/2016
สถิติผู้เข้าชม 208054
Page Views 322110
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจของเวบไซต์ของครูมารุตต์ ลั่นเต้ง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
เตรียมตัวสอบ ม. ๖
สรุปเนื้อหา
แนวข้อสอบ
ผลงานนักเรียน
รายงานกิจกรรม
เรื่อง เมทริกซ
เรื่อง เมทริกซ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251 KB
เรื่อง เมทริกซ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 279.5 KB
เรื่อง เมทริกซ

ใบงานที่ 0 เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168 KB
เรื่อง เมทริกซ
ใบงานที่ ๑ เรื่อง ความหมาย สัญลักษณ์ของเมทริกซ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.5 KB
เรื่อง เมทริกซ
ใบงานที่ ๒ เรื่อง ชนิดของเมทริกซ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.5 KB
เรื่อง เมทริกซ
ใบงานที่ ๓ เืรื่อง การดำเนินการของเมทริกซ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181 KB
เรื่อง เมทริกซ
ใบงานที่ ๔  เรื่อง การบวกและการลบเมทริกซ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171 KB
เรื่อง เมทริกซ

ใบงานที่ ๕ เรื่อง การคูณเมทริกซ์ด้วยจำนวนจริง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177 KB
เรื่อง เมทริกซ
ใบงานที่ ๖ เรื่อง การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212 KB
เรื่อง เมทริกซ
ใบงานที่ ๗ เรื่อง ทรานสโพสของเมทริกซ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163 KB
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/3 Next »

ครูมารุตต์   ลั่นเต้ง
โรงเรียนสภาราชินี ๒ จังหวัดตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๓