สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/12/2012
ปรับปรุง 25/07/2016
สถิติผู้เข้าชม 208055
Page Views 322111
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจของเวบไซต์ของครูมารุตต์ ลั่นเต้ง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
เตรียมตัวสอบ ม. ๖
สรุปเนื้อหา
แนวข้อสอบ
ผลงานนักเรียน
รายงานกิจกรรม
เรื่อง เมทริกซ
เรื่อง เมทริกซ
ใบงานที่ ๘ เรื่อง ดีเทอร์มินันต์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200 KB
เรื่อง เมทริกซ
ใบงานที่ ๙ เรื่อง การหาดีเทอร์มินันต์โดยใช้โคแฟกเตอร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 250 KB
เรื่อง เมทริกซ
ใบงานที่ ๑๐ เื่รื่อง สมบัติของดีเทอร์มินันต์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190 KB
เรื่อง เมทริกซ
ใบงานที่ ๑๑ เรื่อง อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.5 KB
เรื่อง เมทริกซ
ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.5 KB
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/3

ครูมารุตต์   ลั่นเต้ง
โรงเรียนสภาราชินี ๒ จังหวัดตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๓