สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/12/2012
ปรับปรุง 25/07/2016
สถิติผู้เข้าชม 208053
Page Views 322109
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจของเวบไซต์ของครูมารุตต์ ลั่นเต้ง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
เตรียมตัวสอบ ม. ๖
สรุปเนื้อหา
แนวข้อสอบ
ผลงานนักเรียน
รายงานกิจกรรม
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม

ใบงานที่ ๖ เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217 KB
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
ใบงานที่ ๗ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 215 KB
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
ใบงานที่ ๘ เรื่อง สมการและอสมการเอกซ์โพเนนเชียล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178 KB
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
ใบงานที่ ๙ เรื่อง ลอการิทึม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226 KB
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง ฟังก์ชันลอการิทึม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.5 KB
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
ใบงานที่ ๑๑ เรื่อง ลอการิทึมสามัญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.5 KB
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง การหาค่าประมาณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158 KB
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
ใบงานที่ ๑๓ เรื่อง สมการและอสมการลอการิทึม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.5 KB
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
ใบงานที่ ๑๔ เรื่อง สมการและอสมการผสม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162 KB
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
ใบงานที่ ๑๕ เรื่อง การประยุกต์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.5 KB
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/3

ครูมารุตต์   ลั่นเต้ง
โรงเรียนสภาราชินี ๒ จังหวัดตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๓